د وسایطو د ترمیم اعلان

د ولایت مقام د تدارکاتومدیریت وټولووړداوطلبانوته بلنه ورکوی چی په روان ۱۳۹۸ مالی کال کی د ۲۲ عرادی مختلف النوع وسایطود ۱۰۳ قلمه پرزه جاتود تهیه کولواو ترمیم په پرانستی داوطلبی کی ګډون وکړی په اړه یی ترتیب سوی شرطپا نه د ۱۰۰۰ – افغانیوپه مقابل کی د تدارکاتود مدیریت څخه ترلاسه کړی خپل افرونه د شرطپا ڼی د مواداتومطابق په سربسته ډول د اعلان دنشرڅخه بیا تر ۹ /۱۲  /۱۳۹۱۳۹۷ نیټی پوری  د تدارکاتومدیریت ته وسپاری هغه افرونه چی ناوخته ورسیږی د منلووړنه دی د افرتضمین مبلغ ( ۹۰۶۲۴ ) افغانی نقدا اخیستل کیږی د افرخلاصولوغونډه په ۹ /۱۲ /۱۳۹۷ نیټه  د رسمیت په وخت ۱۲ بجود تدارکاتود مدیریت په دفترکی دایریږی