دريك درگيرى درولايت هلمند هشت تن تروريست كشته و۱۱ تن ديگرزخم برداشته است

اين درگيرى روزجمعه حوالى ساعت ۹ بجه قبل ازظهردرمناطق زرد ريگى وصدون ولسوالى سنگين زمان ميان تروريستان ونيروهاى امنيتى به ميان آمد كه يك گروهى تروريستان به مناطق ياد شده امده وبه آزارواذيت مردم ملكى پرداخته است كه ازاين عمل غيرانسانى نيروهاى امنيتى اطلاع حاصل وبه كوبيدن آنها پرداخته است.

اين درگيرى كه ۵ نيم ساعت دوام كرده است درنتيجه آن هشت تن ترويستان كشته شده و۱۱ تن ديگرزخمى ګرديده است.

همچنان درين درگيرى يك تن پوليس نيزشهيد ودوتن پوليس وچهارتن سربازان اردوى ملى زخمى گرديده است.

دشمنان كشورومردم ما بايد بدانند كه ديگرآنها درميان مردم ما جايگاهى ندارد واعمال غيرانسانى آنها براى مردم قابل تحمل نيست مردم متدين ما با نيروهاى امنيتى هماهنگ ومشتركا جلواعمال غيرانسانى واهداف شوم آنها را خنثى ميسازد.