حملات تروريستان مسلح درولسوالى مارجه ولايت هلمند با شكست مواجه شده است

اينكه تروريستان مسلح درين اواخراعلان عمليات نام نهاد خالدبن وليد نموده است كه درين جريان شب يكشنبه ودوشنبه درمربوطات ولسوالى مارجه ولايت هلمند بربعضى پوسته هاى امنيتى حملات مسلحانه نموده است كه اين حملات آنها ناكام وباشكست شرم آورروبروگرديده است.

درين حملات به آنها تلفات هم وارد گرديده است كه دوتن تروريست كشته و۹ تن ديګرزخمى گرديده است.

تروريستان بايد بدانند كه حالا نيروهاى امنيتى نسبت به گذشته نيرومند شده است وتبليغات كه بايك وديگرنام ازسوى تروريستان اعلام ميگردد هيچ تاثيرى به روحيه نيروهاى امنيتى نمى گذارد ومثل سابق با ناكامى مواجه خواهد بود.

به روزيكشنبه كشف وخنثى سازى دوعراده موترسيكل بم ازسوى منسوبين امنيت ملى نشان دهنده آنست كه هرنوع فعاليت هاى ناروا وقبيح دشمنان افغانستان به ناكامى مواجه خواهد بود ومردم متدين ما نيزكما فى سابق همكارى خويش ازنيروهاى امنيتى دريغ نمى نمايد.