دررويداد هاى گونا گون درولايت هلمند به تروريستان خسارات سنگين وارد گرديده است

اينكه تروريستان درين اواخرعمليات نام نهاد خالدبن وليد خبرداده است وازاين طريق ميخواهد كه دربين هموطنان ما ترس ايجاد نمايد كه درين سلسله تروريستان بيرون ازمرزنيزبه كشورغرض اعمال تروريستى وقتل عام آورده اند ولى نيروهاى امنيتى ما ازمورال قوى برخوردارودرطى دوروزگذشته به آنها تلفات سنگين جانى وارد كرده اند.

درين ميان روزدوشنبه پوليس ملى درمنطقه صفارولسوالى گرمسيربا كمين تروريستان مواجه ودرگيرى شديد رخ داد كه درنتيجه آن ۱۵ تن تروريست كشته و۱۸ تن ديګرزخمى ګرديده است.

درين درگيرى يك تن پوليس نيزسطحى زخم برداشته است واجساد سه تن تروريستان خارجى درميدان جنگ باقى مانده است.

همچنان روزسه شنبه درمنطقه سپين مسجد ولسوالى گرشك اين ولايت بين پوليس وترويستان درگيرى رخ داده است كه درنتيجه اين درگيرى سه تن تروريستان دستگيرودوتن آن كشته شده اند.

درين درگيرى به پوليس كدام آسيب نرسيده است وپنج ميله اسلحه تروريستان بدست پوليس افتاده است.

ازسوى ديگرروزسه شنبه حوالى ۱۲ بجه ظهردرعمليات ازسوى پوليس ملى،اردوى ملى اوپوليس محلى يك قوماندان تروريستان بنام شيرآغا هلاك و۱۵ تن مشكوك با دوميل كلاشينكوف،دوپايه مخابره،۹ شاجورودوكانچه دستگيرگرديده است.

همچنان درجريان درگيرى درولسوالى سنگين روزدوشنبه ۲۰ تن تروريست كشته و۲۴ تن ديگرزخمى ګرديده است.

درين ميان مناطق دهزور،كوروليان،بديشه،ملازى،تورخوليان،فيروزووگوره ازوجود تروريستان پاكسازى شده است.