میرزاخان رحیمی والی هلمند از فداکاری های اخیر نیروهای امنیتی افغان قدردانی نمود.

میرزاخان رحیمی والی هلمند از فداکاری های اخیر نیروهای امنیتی افغان قدردانی نمود.
نشست مشورتی به ابتکار میرزاخان رحیمی والی هلمند با بزرگان قومی و جهادی ،عالمان دین ، فعالین مدنی همچنان اعضای شورای اجتماعی ولسوالی ها دیدار برگذار شد.
آقای رحیمی دراین نشست از بزرگان قومی خواست تا دیدگاهای خویش را پیرامون مسایل امنیتی این ولایت و همچنان چگونه گی همکاری مردم با نیروهای امنیتی بیان نمایند.
وی افزود نیروهای امنیتی افغان دعای مردم اش را با خود دارد زیرا به گفته وی نیروهای امنیتی توانسته است تا حملات شوم شورشیان را دفع نماید.
والی گفت نیروهای امنیتی افغان کمر دشمن را درولسوالی موسی قلعه شکستانده و آنها را ازبخش های مهم این ولسوالی بیرون کرده است.
میرزاخان رحیمی افزود برای تامین امنیت بهتر دراین ولایت نیاز به همکاری همه جانبه مردم میباشد که به گفته وی بزرگان قومی ، موسفیدان ، عالمان دین و جهادی ها میتواند نقش ارزنده یی را در راستای تامین امنیت روی دست گیرد.
آقای رحیمی از بزرگان قومی و جهادی ، عالمان دین نهادهای مدنی سپاس گذاری نموده گفت بابت ناامنی های شمال هلمند موقف خود را اعلان نمود.
وی افزود درولسوالی موسی قلعه و سایر بخش های هلمند که تهدیدات ازسوی دشمن راه اندازی شده بود نیروهای امنیتی افغان موفق به سرکوب آنان شده است.
والی هلمند گفت برای تامین امنیت دراین ولایت پلان های ویژه یی را روی دست دارد ، که درصورتیکه پیاده شدن آن درشمال هلمند امنیت خوب برقرار خواهد شد.
میرزاخان رحیمی گفت اکنون دربخش های مختلف شمال هلمند شورشیان سرکوب شده و نیروهای امنیتی افغان درتعقیب آنان میباشد.
وی قربانی تمام نیروهای امنیتی افغان را فراموش ناشدنی دانسته گفت با بسیار صداقت و راستی ازاین خاک دفاع کرده است