د مشرانواوولسي جرگولخوا د هلمند امنيتي مسؤلينوته ستاينليكونه وركړل شول

ازسوى مشرانوجرگه وولسى جرگه به مسؤلين امنيتى ولايت هلمند تقديرنامه ها اهدا گرديد

درمراسمه كه به همين مناسب روزشنبه بعد ازظهردرتالارولايت هلمند به اشتراك محمد گلاب منگل والى هلمند،مسؤلين امنيتى وشمارى زيادى ازافسران نظامى برگذارشده بود درآن محمد گلاب منگل والى هلمند حين سخنرانى خود گفت كه به سعى وتلاشها وقربانى هاى نيروهاى امنيتى درين ولايت ساحه امنيتى وسعت نمود وزمينه براى بازسازى وپيشرفت محيا گرديد.

به گفته وى كه درنتيجه همين تلاش ها ولايت هلمند شاهد آنست كه درپروسه اول انتقال مسؤليت هاى امنيتى ازنيروهاى ايساف به نيروهاى افغان شهرلشكرگاه ودرپروسه دوم اين روند سه ولسوالى اين ولايت هريك نادعلى،مارجه وناوه به نيروهاى افغان سپرده شد.

والى هلمند افزود كه تافعلا بين نيروهاى امنيتى هما هنگى خوب وجود داشته است وهرنوع د سيسه ها وتوطيه هاى د شمن را به اسرع وقت خنثى نموده است وما ديگرهم تلاش مينماييم كه اين هماهنگى ديگرهم تقويت بخشيم تا ديگرهم جلوفعاليت هاى دشمنان افغانستان گرفته شود وازسوى ديگردرتمام مناطق اين ولايت ساحه امنيتى وسعت يابد.

درجريان اين مراسم بعضى اشتراك كننده گان نيزراجع به اين موضوع صحبت نمود ودراخيرتقديرنامه هاى كه ازسوى ولسى جرگه ومشرانوجرگه براى مسؤلين امنيتى ولايت هلمند تهيه شده بود توزيع گرديد.