دريك حمله انتحارى درولايت هلمند يك تن شهيد وسه تن پوليس زخم برداشته است

اين حمله انتحارى شب پنجشنبه حوالى ساعت ۹ بجه شب ازسوى يك تن تروريست درشهرلشكرگاه د مقابل منزل سمونوال عبدالستارنورزى قوماندان كندك اول پوليس ملى قوماندانى امنيه ولايت هلمند انجام شدكه درنتيجه آن پسراقاى نورزی كه شاگرد مكتب بود شهيد وسه تن پوليس زخم برداشته است.

زخمى هاى اين رويداد به اسرع وقت به شفاخانه منتقل گرديده است كه وضيعت صحى آنان قناعت بخش ميباشد.

اين حمله ازسوى تروريستان درحالى انجام ميشوند كه به همين روزدرمنطقه تريخ ناور ولسوالى مارجه درنتيجه عمليات ازسوى نيروهاى امنيتى بيش از۱۵ تن تروريست كشته،۱۰ تن زخمى ودوتن آنان كه ازمحل ميخواست درلباس زنانه فرارنمايد با سلاح ها ومهمات دستگيرگرديده است.

مقام ولايت هلمند اين حمله انتحارى را شديدا تقبيح مينمايد با خانواده هاى قربانيان اين رويداد خود را غم شريك ميداند براى شهيد جنت فردوس وزخمى هاى شفاى عاجل استدعا مينمايد.