زنده گینامه

 

معرفی مختصر والی برحال هلمند

محترم تورنجنرال محمد یاسین فرزند خیرمحمد در سال ۱۳۴۲ ه.ش در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار چشم به جهان گشوده است. وی گواهینامه اش را در رشته حقوق )اداره و دیپلوماسی( بدست آورده است. همچنان به مدت ۳ سال در رشته اختصاصی استخبارات و نظامی نیز آموزش های را فرا گرفته است. موصوف بر اساس حکم شماره ۴۱۶ مورخ۱۳۹۷/۳/۳ ه.ش مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث والی هلمند تقرر حاصل نموده اند.

قابل یاد آوری است که قبل از ایشان حیات الله حیات به حیث والی هلمند ایفای وظیفه مینمودند.

وظایف رسمی:

از سال ۱۳۶۰ ه.ش الی ماه جوزا سال ۱۳۹۷ ه.ش در مربوطات ریاست عمومی امنیت ملی ) رئیس امنیت ملی نیمروز، رئیس امنیت ملی پکتیکا، رئیس ریاست ۳۰ امنیت ملی، رئیس امنیت ملی هلمند، رئیس امنیت ملی ولایت کندهار ایفای وظیفه نموده است.