سنګين

ولسوالي درجه دوم

ولسوالي سنگين : داراي (۲۹۱) كيلومتر مربع  مساحت ميباشد ونفوس اين ولسوالي (۵۴۴۰۰) نفر ميرسد وداراي (۵۶) قريه بزرګ وفاصله ان ازمركز ولايت (۹۰) كيلومتر مربع ميرسد